Funkce StrReverse [VBA]

Vrátí řetězec s převráceným pořadím znaků.

Ikona upozornění

Tato funkce nebo konstanta je povolena deklarací Option VBASupport 1 umístěnou před kódem programu.


Syntaxe:

StrReverse (Text1 As String)

Návratová hodnota:

Řetězec

Parametry:

Text1: Řetězec, v němž chcete převrátit pořadí znaků.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Sub ExampleReverse

 Print StrReverse("ABCdefGH") ' return "HGfedCBA"

End Sub