Funkce StrComp

Porovná dva řetězce a vrátí celočíselnou hodnotu, která představuje výsledek porovnání.

Syntaxe:

StrComp (Text1 As String, Text2 As String[, Porovnání])

Návratová hodnota:

Celé číslo

Parametr:

Text1: Libovolný řetězec.

Text2: Libovolný řetězec.

Porovnání: Nepovinný číselný výraz, který určuje druh porovnávání. Pokud se Porovnání = 0, při porovnávání nezáleží na velikosti písmen.

Vrácená hodnota

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Sub ExampleStrComp

Dim iVar As Single

Dim sVar As String

    iVar = 123.123

    sVar = Str$(iVar)

    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)

End Sub