Funkce Len

Vrátí počet znaků v řetězci nebo počet bajtů, které jsou třeba k uložení proměnné.

Syntaxe:

Len (Text As String)

Návratová hodnota:

Typu Long

Parametry:

Text: Řetězec nebo proměnná libovolného typu.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Sub ExampleLen

Dim sText as String

    sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sText) REM Returns 9

End Sub