Funkce ConvertToURL

Převede název systémového souboru na adresu URL souboru.

Syntaxe:

ConvertToURL(NázevSouboru)

Návratová hodnota:

Řetězec

Parametry:

NázevSouboru: Název souboru jako řetězec.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"

url$ = ConvertToURL( systemFile$ )

print url$

systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )

print systemFileAgain$