Funkce UCase

Převede malá písmena na velká.

Viz též: Funkce LCase

Syntaxe:

UCase (Text As String)

Návratová hodnota:

Řetězec

Parametry:

Text: Řetězec, který chcete převést.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Sub ExampleLUCase

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print LCase(sVar) ' vrátí "las vegas"

    Print UCase(sVar) ' vrátí "LAS VEGAS"

End Sub