Příkaz RSet

Zarovná text typu String vpravo v rámci proměnné typu String nebo zkopíruje uživatelem definovaný typ proměnné do jiné.

Syntaxe:

RSet Text As String = Text nebo RSet Proměnná1 = Proměnná2

Parametry:

Text: Libovolný řetězec.

Text: Řetězec, který chcete zarovnat vpravo v řetězcové proměnné.

Proměnná1: Název proměnné uživatelem definovaného typu, do které chcete kopírovat.

Proměnná2: Název proměnné uživatelem definovaného typu, ze které chcete kopírovat.

Je-li řetězec kratší než řetězcová proměnná, RSet zarovná řetězec vpravo v řetězcové proměnné. Zbývající místa v řetězci budou nahrazena mezerami. Je-li řetězec delší než řetězcová proměnná, budou oříznuty znaky překračující délku proměnné a zbývající znaky budou zarovnány vpravo.

Příkaz RSet je také je možné použít k přiřazení proměnné uživatelem definovaného typu do jiné proměnné stejného typu.

Následující příklad používá příkazy RSet a LSet k úpravě levého a pravého zarovnání řetězce.

Příklad:

Sub ExampleRLSet

Dim sVar As String

Dim sExpr As String

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  ' Zarovná "SBX" vpravo ve 40znakovém řetězci

  ' Nahradí hvězdičky mezerami

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123457896"

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  ' Zarovná "SBX" vlevo ve 40znakovém řetězci

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123456789"

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

End Sub