Funkce Left

Vrátí určený počet znaků ze začátku řetězce.

Syntaxe:

Left (Text As String, n As Long)

Návratová hodnota:

Řetězec

Parametry:

Text: Řetězec, jehož část chcete získat.

n: Číselný výraz určující počet znaků, které chcete vrátit. Pokud n = 0, vrátí se prázdný řetězec. Maximální povolená hodnota je 65535.

Následující příklad převede datum z formátu YYYY.MM.DD na formát MM/DD/YYYY.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Zadejte, prosím, datum v mezinárodním formátu 'YYYY-MM-DD'")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub