Funkce LCase

Převede všechna velká písmena na malá.

Viz též: Funkce UCase

Syntaxe:

LCase (Text As String)

Návratová hodnota:

Řetězec

Parametry:

Text: Řetězec, který chcete převést.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Sub ExampleLUCase

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print LCase(sVar) ' vrátí "las vegas"

    Print UCase(sVar) ' vrátí "LAS VEGAS"

End Sub