Funkce String

Vytvoří řetězec podle zadaného znaku nebo prvního znaku řetězce předaného funkci.

Syntaxe:

String (n As Long, {výraz As Integer | znak As String})

Návratová hodnota:

Řetězec

Parametry:

n: Číslo určující počet znaků v řetězci. Maximální dovolená hodnota je 65535.

Výraz: Číslo, které určuje ASCII kód znaku.

Znak: Jeden znak, ze kterého se vytvoří řetězec, nebo jakýkoliv řetězec, ze kterého se použije první znak.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Sub ExampleString

Dim sText As String

    sText = String(10,"A")

    MsgBox sText

    sText = String(10,65)

    MsgBox sText

End Sub