Opakování obsahu

Následující funkce opakují obsah řetězců.

Funkce Space

Vrátí řetězec, který se skládá ze zadaného počtu mezer.

Funkce String

Vytvoří řetězec podle zadaného znaku nebo prvního znaku řetězce předaného funkci.