Funkce AscW [VBA]

Vrátí hodnotu Unicode prvního znaku v řetězci.

Ikona upozornění

Tato funkce nebo konstanta je povolena deklarací Option VBASupport 1 umístěnou před kódem programu.


Syntaxe:

AscW (Text As String)

Návratová hodnota:

Celé číslo

Parametry:

Text: Platný řetězec. V úvahu se bere jen první znak řetězce.

Pomocí funkce AscW nahradíte klíče hodnotami Unicode. Pokud funkce AscW narazí na prázdný řetězec, LibreOffice Basic oznámí chybu. Vracené hodnoty jsou v rozmezí 0 až 65535.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Sub ExampleAscW

 Print AscW("A") ' vrátí 65

 Print AscW("Ω") ' vrátí 937

 Print AscW("Αθήνα") ' vrátí 913, protože se bere v úvahu pouze první znak (alfa)

End Sub