Funkce Val

Převede řetězec na číslo.

Syntaxe:

Val (Text As String)

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

Text: Řetězec představující číslo.

Pomocí funkce Val je možné převést řetězec, který představuje číslo, na číselnou hodnotu. Tato funkce je inverzní k funkci Str. Pokud obsahuje čísla pouze část řetězce, budou převedeny první odpovídající znaky řetězce. Pokud řetězec neobsahuje žádná čísla, funkce Val vrátí hodnotu 0.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Sub ExampleVal

    MsgBox Val("123.123")

    MsgBox Val("A123.123")

End Sub