Funkce Str

Převede číselný výraz na řetězec.

Syntaxe:

Str (Výraz)

Návratová hodnota:

Řetězec

Parametry:

Výraz: Jakýkoliv číselný výraz.

Funkce Str převádí číselnou proměnnou nebo výsledek výpočtu na řetězec. Před záporná čísla se přidá znak mínus. Před kladná čísla se přidá mezera (místo znaku plus).

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Sub ExampleStr

Dim iVar As Single

Dim sVar As String

    iVar = 123.123

    sVar = LTrim(Str(iVar))

    MsgBox sVar & chr(13) & Str(iVar)

End Sub