Funkce Chr

Vrátí znak odpovídající zadanému kódu.

Syntaxe:

Chr(Výraz As Integer)

Návratová hodnota:

Řetězec

Parametry:

Výraz: Číselná proměnná, která představuje platný 8bitový ASCII kód (0-255) nebo 16bitový Unicode kód.

Pomocí funkce Chr$ je možné posílat speciální řídící znaky tiskárně nebo jinému výstupnímu zdroji. Také je možné ji použít pro vložení uvozovek do řetězce.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Sub ExampleChr

    ' Tento příklad vloží do řetězce uvozovky (ASCII hodnota 34)

    MsgBox "A "+ Chr$(34)+"short" + Chr$(34)+" trip."

    ' Výstup se zobrazí jako: A "short" trip.

End Sub

ASC