Funkce Asc

Vrátí ASCII (American Standard Code for Information Interchange) prvního znaku v řetězci.

Syntaxe:

Asc (Text As String)

Návratová hodnota:

Celé číslo

Parametry:

Text: Platný řetězec. V úvahu se bere jen první znak řetězce.

Pomocí funkce Asc nahradíte klíče hodnotami. Pokud funkce Asc narazí na prázdný řetězec, LibreOffice Basic oznámí chybu. Kromě 7bitových ASCII znaků (kódy 0-127) umí funkce Asc zjistit také netisknutelné znaky ASCII kódu. Tato funkce zpracuje také 16bitové Unicode znaky.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Sub ExampleASC

    Print ASC("A") ' vrátí 65

    Print ASC("Z") ' vrátí 90

    Print ASC("Las Vegas") ' vrátí 76, protože se bere v úvahu pouze první znak

End Sub

CHR