Převod ASCII/ANSI v řetězcích

Následující funkce převádejí řetězce mezi kódy ASCII a ANSI.

Funkce Asc

Vrátí ASCII (American Standard Code for Information Interchange) prvního znaku v řetězci.

Funkce Chr

Vrátí znak odpovídající zadanému kódu.

Funkce Str

Převede číselný výraz na řetězec.

Funkce Val

Převede řetězec na číslo.

Funkce CByte

Převede řetězec nebo číselný výraz na bajtový typ.