Porovnávací operátory

Porovnávací operátory porovnávají dva výrazy. Výsledek je vrácen jako booleovský výraz určující, zda porovnání bylo pravdivé (True, -1) nebo nepravdivé (False, 0).

Syntaxe:

Výsledek = Výraz1 { = | < | > | <= | >= } Výraz2

Parametry:

Výsledek: Booleovský výraz, který obsahuje výsledek porovnání (True nebo False)

Výraz1, Výraz2: Jakékoli číselné hodnoty nebo řetězce, které chcete porovnat.

Porovnávací operátory

= : Je rovno

< : Je menší než

> : Je větší než

<= : Je menší nebo rovno

>= : Je větší nebo rovno

<> : Není rovno

Příklad:

Sub ExampleUnequal

Dim sFile As String

Dim sRoot As String ' Kořenový adresář pro souborový vstup nebo výstup

  sRoot = "c:\"

  sFile = Dir$( sRoot ,22)

  If sFile <> "" Then

    Do

      MsgBox sFile

      sFile = Dir$

    Loop Until sFile = ""

  End If

End Sub