Porovnávací operátory

Zde jsou popsány dostupné porovnávací operátory.

Porovnávací operátory

Porovnávací operátory porovnávají dva výrazy. Výsledek je vrácen jako booleovský výraz určující, zda porovnání bylo pravdivé (True, -1) nebo nepravdivé (False, 0).