Funkce EqualUnoObjects

Vrátí True, pokud dva určené Basic Uno objekty představují stejnou instanci Uno objektu.

Syntaxe:

EqualUnoObjects( oObj1, oObj2 )

Návratová hodnota:

Bool

Příklad:

' Kopie objektů -> stejná instance

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

oIntro2 = oIntrospection

print EqualUnoObjects( oIntrospection, oIntro2 )

' Kopie struct jako hodnoty -> nová instance

Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.Property

Struct2 = Struct1

print EqualUnoObjects( Struct1, Struct2 )