Funkce IsUnoStruct

Vrátí True, je-li daný objekt Uno struct.

Syntaxe:

IsUnoStruct( Uno type )

Návratová hodnota:

Bool

Parametry:

Uno type : A UnoObject

Příklad:

Sub Main

Dim bIsStruct

' Inicializuje sluĹľbu

Dim oSimpleFileAccess

oSimpleFileAccess = CreateUnoService( "com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess" )

bIsStruct = IsUnoStruct( oSimpleFileAccess )

MsgBox bIsStruct ' ZobrazĂ­ False, protoĹľe oSimpleFileAccess NENĂŤ struct

' Inicializace vlastnosti struct

Dim aProperty As New com.sun.star.beans.Property

bIsStruct = IsUnoStruct( aProperty )

MsgBox bIsStruct ' ZobrazĂ­ True, protoĹľe aProperty je struct

bIsStruct = IsUnoStruct( 42 )

MsgBox bIsStruct ' ZobrazĂ­ False, protoĹľe 42 NENĂŤ struct

End Sub