Příkaz Set

Nastaví odkaz na objekt, proměnnou nebo vlastnost.

Syntaxe:

Set ObjektProm = Objekt

Parametry:

ObjektProm: Proměnná nebo vlastnost, která vyžaduje odkaz na objekt.

Objekt: Objekt, na který odkazuje proměnná nebo vlastnost.

Nothing - Přiřazením objektu Nothing proměnné odstraníte předchozí přiřazení.

Příklad:

Sub ExampleSet

Dim oDoc As Object

    Set oDoc = ActiveWindow

    Print oDoc.Name

End Sub