Příkaz Global

Deklaruje proměnnou na globální úrovni (tj. ne do procedury nebo funkce), takže je přístupná ve všech knihovnách a modulech aktuálního sezení.

Syntaxe:

Global NázevProměnné[(začátek To konec)] [As TypProměnné][, NázevProměnné2[(začátek To konec)] [As TypProměnné][,...]]

Příklad:

Global iGlobalVar As Integer

Sub ExampleGlobal

    iGlobalVar = iGlobalVar + 1

    MsgBox iGlobalVar

End Sub