Příkaz Public

Deklaruje proměnnou na úrovni modulu (tj. ne do procedury nebo funkce), takže je přístupná ve všech knihovnách a modulech.

Syntaxe:

Public NázevProměnné[(začátek To konec)] [As TypProměnné][, NázevProměnné2[(začátek To konec)] [As TypProměnné][,...]]

Příklad:

Public iPublicVar As Integer

Sub ExamplePublic

    iPublicVar = iPublicVar + 1

    MsgBox iPublicVar

End Sub