Příkaz Option Explicit

Určuje, že je třeba každou proměnnou v programu explicitně deklarovat příkazem Dim.

Syntaxe:

Option Explicit

Parametry:

Ikona upozornění

Tento příkaz musíte přidat před spustitelný kód v modulu.


Příklad:

Option Explicit

Sub ExampleExplicit

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    For i% = 1 to 10 ' Tento výsledek způsobí chybu

        Rem

    Next i%

End Sub