Příkaz Option Base

Definuje nejnižší index pro pole jako 0 nebo 1.

Syntaxe:

Option Base { 0 | 1}

Parametry:

Ikona upozornění

Tento příkaz musíte přidat před spustitelný kód v modulu.


Příklad:

Option Base 1

Sub ExampleOptionBase

   Dim sVar(20) As String

   MsgBox LBound(sVar())

End Sub