Příkaz Let

Přiřadí proměnné určitou hodnotu.

Syntaxe:

[Let] NázevProměnné=Výraz

Parametry:

NázevProměnné: Proměnná, které chcete přiřadit hodnotu. Typ hodnoty a proměnné musí být kompatibilní.

Ikona poznámky

Stejně jako ve většině variant BASICu je klíčové slovo Let nepovinné.


Příklad:

Sub ExampleLet

Dim sText As String

    Let sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sText) ' vrátí 9

End Sub