Funkce LBound

Vrátí dolní hranici pole.

Syntaxe:

LBound (NázevPole [, Rozměr])

Návratová hodnota:

Celé číslo

Parametry:

NázevPole: Název pole, jehož horní (Ubound) nebo dolní (LBound) hranici chcete zjistit.

[Rozměr]: Celé číslo určující, u kterého rozměru chcete zjistit horní (Ubound) nebo dolní (LBound) hranici. Pokud není hodnota určena, předpokládá se první rozměr.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

9 Index mimo definovanĂ˝ rozsah

Příklad:

Sub ExampleUboundLbound

Dim sVar(10 To 20) As String

  Print LBound(sVar())

  Print UBound(sVar())

End Sub

 

Sub ExampleUboundLbound2

Dim sVar(10 To 20,5 To 70) As String

  Print LBound(sVar()) ' Vrátí 10

  Print UBound(sVar()) ' Vrátí 20

  Print LBound(sVar(),2) ' Vrátí 5

  Print UBound(sVar(),2) ' Vrátí 70

End Sub