Funkce IsNumeric

Ověří, zda je výraz číslo. Je-li výraz číslo, vrátí funkce True, jinak vrátí False.

Syntaxe:

IsNumeric (Var)

Návratová hodnota:

Bool

Parametry:

Var: Proměnná, kterou chcete ověřit.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Sub ExampleIsNumeric

Dim vVar As Variant

    vVar = "ABC"

    Print IsNumeric(vVar) ' Vrátí False

    vVar = "123"

    Print IsNumeric(vVar) ' Vrátí True

End Sub