Funkce IsEmpty

Ověří, zda proměnná typu Variant obsahuje hodnotu Empty. Hodnota Empty říká, že tato proměnná není inicializována.

Syntaxe:

IsEmpty (Var)

Návratová hodnota:

Bool

Parametry:

Var: Proměnná, kterou chcete ověřit. Pokud Variant obsahuje hodnotu Empty, funkce vrátí True, jinak vrátí False.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Sub ExampleIsEmpty

Dim sVar As Variant

    sVar = Empty

    Print IsEmpty(sVar) ' Vrátí True

End Sub