Funkce IsDate

Ověří, zda lze řetězec nebo číselný výraz převést na typ Date.

Syntaxe:

IsDate (Výraz)

Návratová hodnota:

Bool

Parametry:

Výraz: Číselný nebo řetězcový výraz, který chcete ověřit. Pokud lze výraz převést na datum, funkce vrátí True, jinak vrátí False .

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Sub ExampleIsDate

Dim sDateVar As String

    sDateVar = "12.12.1997"

    Print IsDate(sDateVar) ' vrátí True

    sDateVar = "12121997"

    Print IsDate(sDateVar) ' vrátí False

End Sub