Příkaz DefErr

Pokud není určeno klíčové slovo nebo znak typové deklarace, příkaz DefErr nastaví výchozí datový typ pro proměnné podle rozsahu znaku.

Syntaxe:

Defxxx RozsahZnaků1[, RozsahZnaků2[,...]]

Parametry:

RozsahZnaků: Znaky určující proměnné, pro které chcete nastavit výchozí datový typ.

xxx: Klíčové slovo určující výchozí datový typ:

Klíčové slovo: Výchozí typ proměnné

DefErr: Chyba

Příklad:

' Prefixová definice typů proměnných:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

DefErr e

Sub ExampleDefErr

    eErr=Error ' eErr je výchozí proměnná chyby

End Sub