Funkce CDbl

Převede libovolný řetězec nebo číselný výraz na hodnotu typu double.

Syntaxe

CDbl (Výraz)

Vrácená hodnota

Double

Parametry:

Výraz: Řetězec nebo číselný výraz, který chcete převést. Pro převod řetězce musíte číslo zadat jako normální text ("123.5") ve formátu, jaký používá váš operační systém.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub