Funkce CDate

Převede řetězcový nebo číselný výraz na datum.

Syntaxe:

CDate (Výraz)

Návratová hodnota:

Datum

Parametry:

Výraz: Řetězec nebo číselný výraz, který chcete převést.

Při převodu řetězcového výrazu je nutné zadat datum a čas buď v podobě jedné z masek pro rozpoznání data definovaných v národním nastavení (viz Nástroje - Možnosti - Jazyková nastavení - Jazyky), nebo v datovém formátu ISO (momentálně pouze ve formátu ISO se spojovníky, platné je např. "2012-12-31"). V číselném výrazu představují hodnoty nalevo od oddělovače desetinných míst datum, a to počínaje 31. prosincem 1899. Hodnoty napravo od oddělovače desetinných míst představují čas.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Sub ExampleCDate

    MsgBox cDate(1000.25) ' 09.26.1902 06:00:00

    MsgBox cDate(1001.26) ' 09.27.1902 06:14:24

End Sub