Funkce CVErr

Konvertuje řetězec nebo číselnou hodnotu na podtyp typu Variant "Error".

Syntaxe:

CVErr(Výraz)

Návratová hodnota:

Variant.

Parametr:

Výraz: Jakýkoliv řetězec nebo číslo, které chcete převést.