Funkce CVar

Konvertuje řetězec nebo číselnou hodnotu na typ Variant.

Syntaxe:

CVar(Výraz)

Návratová hodnota:

Variant.

Parametr:

Výraz: Jakýkoliv řetězec nebo číslo, které chcete převést.