Funkce CDec

Konvertuje řetězec nebo číslo do desítkové soustavy.

Syntaxe:

CDec(Výraz)

Návratová hodnota:

Číslo v desítkové soustavě.

Parametr:

Výraz: Jakýkoliv řetězec nebo číslo, které chcete převést.