Příkaz With

Nastaví objekt jako výchozí objekt. Pokud není určen jiný název objektu, všechny vlastnosti a metody se odkazují k výchozímu objektu, dokud program nedosáhne příkaz End With.

Syntaxe:

With Object

 Statement block

End With

Parametry:

With a End With použijte, pokud máte pro jeden objekt několik vlastností nebo metod.