Funkce Switch

Vyhodnotí seznam argumentů složený z výrazů a hodnot. Funkce Switch vrátí hodnotu, která je spojena s výrazem, který splní podmínku.

Syntaxe:

Switch (Výraz1, Hodnota1[, Výraz2, Hodnota2[..., Výraz_n, Hodnota_n]])

Parametry:

Funkce Switch vyhodnocuje výrazy zleva doprava a poté vrátí hodnotu, jež odpovídá výrazu splňujícímu podmínku. Pokud nejsou zadány dvojice výraz-hodnota, dojde k chybě.

Výraz: Výraz, který chcete vyhodnotit.

Hodnota: Hodnota, která se vrátí, je-li výraz True.

V následujícím příkladu přiřadí funkce Switch odpovídající pohlaví podle jména předaného funkci:

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Sub ExampleSwitch

Dim sGender As String

    sGender = GetGenderIndex( "John" )

    MsgBox sGender

End Sub

 

Function GetGenderIndex (sName As String) As String

    GetGenderIndex = Switch(sName = "Jane", "female", sName = "John", "male")

End Function