Příkaz Sub

Definuje podprogram.

Syntaxe

Sub Name[(VarName1 [As Type][, VarName2 [As Type][,...]])]

blok příkazů

End Sub

Parametry:

Název: Název podprogramu.

Název_proměnné: Parametr, který předáte proceduře.

Typ: Klíčové slovo deklarace typu.

Příklad:

Sub Example

    ' nějaké příkazy

End Sub