Příkaz Stop

Zastaví provádění programu Basic.

Syntaxe:

Stop

Příklad:

Sub ExampleStop

Dim iVar As Single

    iVar = 36

    Stop

    MsgBox Sqr(iVar)

End Sub