Příkaz Rem

Určuje, že řádek programu je komentář.

Syntaxe:

Rem Text

Parametry:

Text: Jakýkoliv text komentáře.

Ikona tipu

Pro označení komentáře je možné namísto klíčového slova Rem použít apostrof. Tento symbol napište přímo vpravo od kódu programu a za něj komentář.


Ikona poznámky

Dlouhé řádky je možné rozdělit na několik kratších, když jako poslední dva znaky na řádku vložíte mezeru a podtržítko _. Aby to platilo i pro komentáře, musíte do stejného modulu Basic zadat "Option Compatible".


Příklad:

Sub ExampleMid

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print Mid(sVar,3,5) ' Returns "s Veg"

    ' Tady se nic neděje

End Sub