Funkce FreeLibrary

Uvolní DLL, které bylo načteno příkazem Declare. Uvolněné DLL se automaticky znovu načte, pokud se zavolá některá funkce z něj. Viz také: Declare

Syntaxe:

FreeLibrary (Název knihovny As String)

Parametry:

LibName: Řetězec, který určuje název DLL.

Ikona poznámky

FreeLibrary může uvolnit jen DLL načtené za běhu programu Basic.


Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )

Sub ExampleDeclare

Dim lValue As Long

    lValue = 5000

    MyMessageBeep( lValue )

    FreeLibrary("user32.dll" )

End Sub