Příkaz End

Ukončí proceduru nebo blok.

Syntaxe:

End, End Function, End If, End Select, End Sub

Parametry:

Příkaz End použijte následujícím způsobem:

Příkaz

End: Tento příkaz není povinný, ale lze jej zadat kdekoli v proceduře a ukončit tak průběh programu.

End Function: Ukončí příkaz Function.

End If: Označuje konec bloku If...Then...Else.

End Select: Označuje konec bloku Select Case.

End Sub: Ukončuje příkaz Sub.

Příklad:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "Čísla od 1 do 5"

    Case 6, 7, 8

      Print "Čísla od 6 do 8"

    Case Is > 8 And iVar < 11

      Print "Větší než 8"

    Case Else

      Print "Mimo rozsah od 1 do 10"

  End Select

End Sub