Příkaz Declare

Deklaruje a definuje podprogram v DLL souboru, který chcete spustit z LibreOffice Basic.

Viz též: FreeLibrary

Syntaxe:

Declare {Sub | Function} Name Lib "Libname" [Alias "Aliasname"] [Parameter] [As Type]

Parametry:

Name: Název, pod kterým se podprogram volá z LibreOffice Basic, jiný než určený v DLL.

Aliasname: Název podprogramu určený v DLL.

Libname: Soubor nebo systémový název DLL. Tato knihovna se automaticky načte při prvním použití funkce.

Argumentlist: Seznam parametrů představující argumenty, které se při volání předávají proceduře. Typ a počet parametrů závisí na spouštěné proceduře.

Type: Definuje datový typ hodnoty, kterou funkce vrací. Tento parametr je možné vynechat, pokud za jménem funkce zadáte znak typové deklarace.

Ikona upozornění

Chcete-li podprogramu předat parametr hodnotou namísto odkazem, musíte parametr určit klíčovým slovem ByVal.


Příklad:

Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )

Sub ExampleDeclare

Dim lValue As Long

    lValue = 5000

    MyMessageBeep( lValue )

    FreeLibrary("user32.dll" )

End Sub