Funkce Choose

Vrátí vybranou hodnotu ze seznamu argumentů.

Syntaxe:

Choose (Index, Výběr1[, Výběr2, ... [,Výběr_n]])

Parametry:

Index: Číselný výraz, který určuje vrácenou hodnotu.

Výběr: Jakýkoliv výraz, který obsahuje jednu z možných voleb.

Funkce Choose vrátí hodnotu ze seznamu podle hodnoty indexu. Je-li Index = 1, funkce vrátí první hodnotu ze seznamu, je-li Index = 2, vrátí druhou hodnotu ze seznamu atd.

Je-li hodnota indexu menší než 1 nebo větší než počet výrazů v seznamu, vrátí funkce hodnotu Null.

Následují příkaz používá Choose k výběru řetězce z několika řetězců v nabídce:

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Sub ExampleChoose

Dim sReturn As String

    sReturn = ChooseMenu(2)

    Print sReturn

End Sub

 

Function ChooseMenu(Index As Integer)

    ChooseMenu = Choose(Index, "Quick Format", "Save Format", "System Format")

End Function