Příkaz Call

Přenese vykonávání programu do procedury, funkce nebo DLL procedury.

Syntaxe:

[Call] Název [Parameter]

Parametry:

Název: Název procedury, funkce nebo DLL, které chcete zavolat

Parametr: Parametry, které se předají proceduře. Typ a číslo parametrů závisí na spouštěném podprogramu.

Ikona poznámky

Je-li volána procedura, klíčové slovo není povinné. Je-li spuštěna funkce, musí být parametry uzavřeny v závorkách. Je-li volána funkce knihovny DLL, musí být nejprve určena příkazem Declare.


Příklad:

Sub ExampleCall

Dim sVar As String

    sVar = "LibreOffice"

    Call f_callFun sVar

End SubSub f_callFun (sText as String)

    Msgbox sText

End Sub