Další příkazy

Příkazy, které nepatří do žádné z ostatních popisovaných kategorií.

Příkaz Call

Přenese vykonávání programu do procedury, funkce nebo DLL procedury.

Funkce Choose

Vrátí vybranou hodnotu ze seznamu argumentů.

Příkaz Declare

Deklaruje a definuje podprogram v DLL souboru, který chcete spustit z LibreOffice Basic.

Příkaz End

Ukončí proceduru nebo blok.

Příkaz Exit

Ukončí Do...Loop, For...Next, funkci nebo proceduru.

Funkce FreeLibrary

Uvolní DLL, které bylo načteno příkazem Declare. Uvolněné DLL se automaticky znovu načte, pokud se zavolá některá funkce z něj. Viz také: Declare

Příkaz Function

Definuje podprogram, který lze zavolat z programu a který vrací hodnotu.

Příkaz Rem

Určuje, že řádek programu je komentář.

Příkaz Stop

Zastaví provádění programu Basic.

Příkaz Sub

Definuje podprogram.

Funkce Switch

Vyhodnotí seznam argumentů složený z výrazů a hodnot. Funkce Switch vrátí hodnotu, která je spojena s výrazem, který splní podmínku.

Příkaz With

Nastaví objekt jako výchozí objekt. Pokud není určen jiný název objektu, všechny vlastnosti a metody se odkazují k výchozímu objektu, dokud program nedosáhne příkaz End With.