Skoky

Následující příkazy provádějí skoky.

Příkaz GoSub...Return

Zavolá podprogram, který je určen návěstím. Příkazy následující po názvu se spouští, dokud program nenarazí na příkaz Return. Poté program pokračuje příkazem následujícím po příkazu GoSub .

Příkaz GoTo

Pokračuje v provádění programu v proceduře nebo funkci na řádku, který je označen návěstím.

Příkaz On...GoSub; příkaz On...GoTo

Přejde na jeden ze zadaných řádků v programovém kódu, v závislosti na hodnotě číselného výrazu.