Smyčky

Následující příkazy spouštějí smyčky.

Příkaz Do...Loop

Příkazy mezi příkazy Do a Loop se budou opakovat, je-li podmínka splněna nebo do splnění podmínky.

Příkaz For...Next

Určíte, kolikrát se mají opakovat příkazy mezi For...Next.

Příkaz While...Wend

Když program narazí na příkaz While, ověří podmínku. Je-li podmínka False, program pokračuje přímo příkazem následujícím za příkazem Wend. Je-li podmínka True, smyčka se provádí, dokud program nenarazí na Wend a poté skočí zpět na While. Je-li podmínka stále True, smyčka se spustí znovu.