Příkaz IIf

Vrátí jeden ze dvou možných výsledků funkce, v závislosti na logické hodnotě vyhodnoceného výrazu.

Syntaxe:

IIf (Výraz, VýrazTrue, VýrazFalse)

Parametry:

Výraz: Výraz, který chcete vyhodnotit. Pokud se výraz vyhodnotí jako True, funkce vrátí výsledek VýrazTrue, jinak vrátí výsledek VýrazFalse.

VýrazTrue, VýrazFalse: Výraz, který se podle hodnoty logického výrazu vrátí jako výsledek funkce.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury